Supertekniken som gör koldioxid till sten

På Island sugs koldioxid upp direkt från atmosfären och omvandlas till sten i berggrunden.  Och tilltron till tekniken – som kan leda till minusutsläpp – är stor. Under nästa år byggs en större anläggning.  – Vår vision är att fånga in miljontals ton koldioxid, säger Anna Ahn, på Climeworks, som utvecklat tekniken.

Vid det geotermiska värmeverket Hellisheidi, på Island, finns en anläggning som fångar in koldioxid från atmosfären. Koldioxiden pumpas sedan ner i den porösa berggrunden, där den omvandlas till sten.

Tekniken för själva infångandet heter direct air capture, DAC. Den har vid flera tillfällen kallats för en ”koldioxid-dammsugare”.

För att Sverige och världen ska nå klimatmål om nollutsläpp, och framöver även minutsläpp, sätts stor tilltro till tekniska lösningar. Expressen har tidigare rapporterat om Sveriges hopp till tekniken för att avskilja och lagra koldioxid, CCS.

Läs mer i  expressens