De ska fånga in kolet ur luften – “motsvarar 40 miljoner träd”

För att klara klimatkrisen krävs mer än bara minskade utsläpp. På Nordic DAC group ser man framför sig storskaliga anläggningar som aktivt suger in en del av det kol som mänskligheten släppt ut sedan den industriella revolutionen. Än så länge är tekniken dyr, men förespråkare hoppas på ett prisfall likt det som skett för sol- och vindkraft de senaste åren.

Läs mer i artikel från Mat och klimat

De ska fånga in kolet ur luften – “motsvarar 40 miljoner träd” – Mat och klimat

For more information please contact

Mikael Bergvall, CEO, Nordic DAC Group AB

+46 (0) 70 276 00 63

mikael.bergvall@nordicdacgroup.com